• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến Rạch Dơi - Sông Kinh tại khu vực cầu Rạch Dơi, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 02/08/2022 Đã xem: 277
     Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên tuyến Rạch Dơi - Sông Kinh tại khu vực cầu Rạch Dơi, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 7699/TB-SGTVT ngày 29/7/2022 về việc hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên tuyến Rạch Dơi - Sông Kinh tại khu vực cầu Rạch Dơi, nội dung cụ thể như sau:
     1. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022.
     2. Phương án đảm bảo giao thông:
         2.1. Báo hiệu trên cầu gồm:
            - Báo hiệu chiều cao tĩnh không hạn chế (C2.1), Báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế (C2.3), Báo hiệu Thước nước ngược (C5.2.1), Báo hiệu Cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung (C5.1), Báo hiệu Chỉ được phép đi giữa 2 biển báo hiệu (C1.1.3), Báo hiệu Cấm đi ra ngoài phạm vi 2 biển báo hiệu (C1.1.4) và hệ thống đèn tín hiệu hoạt động ban đêm kèm theo hệ thống báo hiệu trên.
         2.2. Báo hiệu từ xa gồm:
             - Phía thượng lưu:
               + Báo hiệu chiều cao tĩnh không hạn chế (C2.1), Báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế (C2.3), Báo hiệu chú ý nguy hiểm (C3.1), Báo hiệu cấm đỗ (C1.4).
               + Báo hiệu cấm tàu thuyền quay trở (C1.7) + Báo hiệu cấm vượt (C1.8) + Báo hiệu Giới hạn phạm vi hiệu lực của báo hiệu giữa 2 biển (C5.4) tại Bờ trái (cách cầu Rạch Dơi về phía thượng lưu 110m).
             - Phía hạ lưu:
               + Báo hiệu chiều cao tĩnh không hạn chế (C2.1), Báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế (C2.3), Báo hiệu chú ý nguy hiểm (C3.1), Báo hiệu cấm đỗ (C1.4), Báo hiệu Phát tính hiệu âm thanh (C3.3), Báo hiệu Trên luồng có luồng ngã ba (C4.13.1), Trụ đèn ngã 3 và các Báo hiệu cây số đường thủy nội địa (C4.11).
               + Báo hiệu cấm tàu thuyền quay trở (C1.7) + Báo hiệu cấm vượt (C1.8) + Báo hiệu giới hạn phạm vi hiệu lực của báo hiệu giữa 2 biển (C5.4) tại bờ trái (cách cầu Rạch Dơi về phía hạ lưu khoảng 500m).
               + Báo hiệu thông báo đoàn lai dắt bị hạn chế (C2.5) + Báo hiệu thông báo chiều rộng đoàn lai dắt bị hạn chế (C2.6)  tại bờ trái + Báo hiệu Giới hạn phạm vi hiệu lực của báo hiệu từ vị trí đặt báo hiệu (C5.3) (cách cầu Rạch Dơi về phía hạ lưu khoảng 510m).
2.3. Báo hiệu dưới nước gồm:
             - Phía thượng lưu:
               + 02 phao chỉ vị trí giới hạn luồng tàu chạy có đèn tín hiệu ban đêm gồm 01 phao A1.1 (cách cầu Rạch Dơi về phía thượng lưu khoảng 55m) và 01 phao A1.2 (cách cầu Rạch Dơi về phía thượng lưu khoảng 135m).
               + 02 phao chỉ vị trí giới hạn luồng tàu chạy có đèn tín hiệu ban đêm, gồm 01 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy (A1.1) và 01 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy (A1.2), cách cầu Rạch Dơi về phía thượng lưu khoảng 35m.
             - Phía hạ lưu:
               + 02 phao chỉ vị trí giới hạn luồng tàu chạy có đèn tín hiệu ban đêm gồm 01 phao A1.1 (cách cầu Rạch Dơi về phía hạ lưu khoảng 175m) và 01 phao A1.2 (cách cầu Rạch Dơi về phía hạ lưu khoảng 140m).
      (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 7699/TB-SGTVT ngày 29/7/2022 củaSở Giao thông vận tải).
       https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-7699-tb-sgtvt.pdf
 

Tin cùng loại