• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo về hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu XL - 01 đoạn từ rạch Nước Lên đến Cầu đường C thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Danh mục: Thông báo 00:00 - 18/05/2023 Đã xem: 429
       Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công gói thầu XL - 01 đoạn từ rạch Nước Lên đến Cầu đường C thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 5111/TB-SGTVT ngày 12/5/2023 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Vàm Thuật- rạch Bến Cát - sông Trường Đay - kênh Tham Lương - rạch Nước Lên (đoạn từ rạch Nước Lên đến Cầu đường C) với phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cụ thể như sau:
       - Thời gian thực hiện: 300 ngày (kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2023).
       - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: bố trí 02 phao báo hiệu cấm đi qua ký hiệu C.1.1.1.a tại hai phía thượng lưu và hạ lưu khu vực thi công công trình (có gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm).
       (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 5111/TB-SGTVT ngày 12/5/2023 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/thong-bao-5111-tb-sgtvt.pdf