• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Danh mục: Thông báo 00:00 - 31/08/2022 Đã xem: 1279
Trung tâm Quản lý Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy: 04 người;
Quản lý giao thông đường thủy nội địa: 02 người;
Quản lý dự án – đầu tư: 01 người;
Kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa: 01 người;
Lưu giữ phương tiện thủy vi phạm: 01 người;
Hành chính Văn thư lưu trữ: 04 người.
2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển
- Thời gian: Từ ngày 31/8/2022 đến 16 giờ 00 ngày 29/9/2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính. Trung tâm Quản lý Đường thủy, số 314, Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

FILE THÔNG BÁO

Tin cùng loại