• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tin quản lý hạ tầng

 


Báo hiệu điện tử tại cầu Kinh (trên kênh Thanh Đa)