• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tiếp nhận đăng ký đăng kiểm

Đề nghị gia hạn đăng kiểm bến đó số 9
Đề nghị gia hạn đăng kiểm phương tiện SG-0184, SG-6052
z2109594297654dbb501b0935cc94dc7f8573ac83d5b03.jpg
z2109594307581e5288b530e75fac80d3d5afb84713919.jpg
Phan Văn Thành
0395171606