• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Lịch thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn huyện Cần Giờ , từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2020

Danh mục: Tiếp nhận đăng ký đăng kiểm 00:00 - 12/11/2020 Đã xem: 743
Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn huyện Cần Giờ, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
 
STT Thời gian
(từ 9h00 đến 15h00)

Thành phần tham gia

Địa điểm
1
16/11/2020 
 
-Phòng ĐKĐK: 03 người
-Trạm QL ĐT số 5: 03 người
-UBND Huyện Cần Giờ: 01người
Cầu tàu Trạm QLĐT SỐ 5
(Cầu An Nghĩa)
2 19/11/2020
 
-Phòng ĐKĐK: 03 người
-Trạm QL ĐT số 5: 03 người
-UBND Xã Tam Thôn Hiệp: 01người
 Cầu tàu UBND Xã Tam Thôn Hiệp
3 24/11/2020 -Phòng ĐKĐK: 03 người
-Trạm QL ĐT số 5: 03 người
-UBND Xã An Thới Đông: 01người
Cầu tàu UBND Xã An Thới Đông
4 30/11/2020 -Phòng ĐKĐK: 03 người
-Trạm QL ĐT số 5: 03 người
-Rừng Phòng hộ: 02 người
Cầu tàu
Rừng Phòng hộ

NỘI DUNG:
- Tuyên truyền các quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa về điều kiện họat động của phương tiện; đăng ký phương tiện; đăng kiểm phương tiện; tuyên truyền nhắc nhở, vận động hành khách sử dụng thiết bị phao áo cứu sinh.
- Hướng dẫn thủ tục đăng kiểm phương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm).
- Hướng dẫn lập bản kê khai điều kiện an tòan của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; cách xác định các kích thước cơ bản của phương tiện, cách xác định trọng tải, sức chở người của phương tiện và cách sơn vạch dấu mớn nước an tòan, kẻ biển số đăng ký của phương tiện.
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa (kể cả lọai phương tiện không thuộc diện đăng kiểm).