• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tiếp nhận: HỒ SƠ XIN ĐĂNG KIỂM S50-01822, Hàng Giang TW II