• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Nguyễn Văn Hoài

Danh mục: Tiếp nhận đăng ký đăng kiểm 00:00 - 18/05/2020 Đã xem: 731
Ngày tiếp nhận: 
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Hỏi về thủ tục xóa đăng ký chuyển sở hữu , chuyển vùng đăng ký
img084.pdf
hp ng mua bn.pdf
Ha n.pdf
Nguyễn Văn Hoài
0853879109
--------------------------------------------
Trung tâm Quản lý Đường thủy đã tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Văn Hoài.
Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.