• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý 1 /2024

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 15/04/2024 Đã xem: 289
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý 1 /2024
Thông báo số 94/TB-TTQLÐT ngày 12 tháng 4 năm 2024