• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý 4/2023

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 19/01/2024 Đã xem: 260
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý 4/2023
Thông báo số 17/TB-TTQLĐT ngày 12 tháng 01 năm 2024