• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 TẠI TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 01/12/2023 Đã xem: 446
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Quản lý Đường thủy Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2023 tại Trung tâm Quản lý Đường thủy
FILE THÔNG BÁO