• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2023

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 15/03/2024 Đã xem: 380
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách  năm 2023
Thông báo số 70/TB-TTQLĐT ngày 14 tháng 3 năm 2024