• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công đoàn

​Ngày 30/6/2020, Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý Đường thủy tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2019.
09 cá nhân đã có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước