• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Danh mục: Công đoàn 00:00 - 26/01/2021 Đã xem: 260
Thực hiện kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Vào lúc 14h00', ngày 22 tháng 01 năm 2021, đồng chí Pham Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy Trung tâm đã thực hiện quán triệt và triển khai đến toàn thể đảng viên trong đơn vị Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.Thực hiện kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Vào lúc 14h00', ngày 22 tháng 01 năm 2021, đồng chí Pham Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy Trung tâm đã thực hiện quán triệt và triển khai đến toàn thể đảng viên trong đơn vị Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.