• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tiếp nhận sự cố: Nhiều lục bình

Danh mục: Danh sách các sự cố hạ tầng 00:00 - 30/03/2020 Đã xem: 1069
Ngày tiếp nhận sự cố: 30/03/2020 15:40:00
Nhiều lục bình
Hiện nay trên sông SG có nhiều lục bình trôi cản trỡ pt lưu thông
0972016879
Sông Sài Gòn
---------------------------------------------------------------------
Trung tâm Quản lý Đường thủy xin cám ơn thông tin của quý khách.
Chúng tôi đã thực hiện và kiểm tra.