• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tiếp nhận sự cố: Cây trôi

Danh mục: Danh sách các sự cố hạ tầng 00:00 - 30/03/2020 Đã xem: 1145
Ngày tiếp nhận sự cố: 30/03/2020 15:38:00
Cây trôi
Tại sông vàm thuật có cây trọi gây cản trở phương tiện đường thủy
0927016879
Sông Vàm Thuật
-------------------------------------------------------------------
Trung tâm Quản lý Đường thủy xin cám ơn thông tin của quý khách
Chúng tôi đã thực hiện và kiểm tra.