• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Lãnh đạo

Danh mục: Giới thiệu 00:00 - 28/02/2020 Đã xem: 4719
Giới thiệu Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Đường thủy:
+ Ban Giám đốc

1. Giám đốc:         Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: 
2. Phó Giám đốc: Ông Phan Thành Công:
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Hải:
4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Dũng
+ Lãnh đạo các bộ phận
1. Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính:                                  Bà Phan Thị Minh Chánh
2. Trưởng Phòng Kế toán Tài chính:                                       Bà Nguyễn Minh Tiến
3. Trưởng Phòng Kế hoạch:                                                    Ông Trần Văn Chiến
4. Trưởng Phòng Quản lý bảo trì:                                           Ông Nguyễn Hoàng Phúc
5. Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng – Kỹ thuật chất lượng:      Ông Trương Anh Tuấn
6. Trưởng Phòng Đăng ký – Đăng kiểm phương tiện thủy:    Ông Lê Khắc Hùng
7 Trưởng Trạm Quản lý đường thủy số 1:                              Ông Võ Trung Hiền
8. Trưởng Trạm Quản lý đường thủy số 2:                             Ông Nguyễn Thọ Nghĩa
9. Trưởng Trạm Quản lý đường thủy số 3:                             Ông Lê Trung Hiệp
10.Trưởng Trạm Quản lý đường thủy số 4:                            Ông Nguyễn Văn Nhơn
11 Trưởng Trạm Quản lý đường thủy số 5:                            Ông Nguyễn Thanh Toàn
12. Trưởng Trạm Lưu giữ – Quản lý thiết bị và phương tiện thủy: Ông Huỳnh Văn Khương