• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Danh sách các sự cố hạ tầng

Tiếp nhận sự cố: Nhiều lục bình

00:00 - 30/03/2020 Đã xem: 922

Tiếp nhận sự cố: Cây trôi

00:00 - 30/03/2020 Đã xem: 1145