• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023

Danh mục: Thông báo 00:00 - 25/10/2023 Đã xem: 1282
Trung tâm Quản lý Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người.
Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: 06 người;
Quản lý giao thông đường thủy nội địa: 12 người;
Kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa: 03 người;
Lưu giữ phương tiện thủy vi phạm: 05 người;
Tổ chức nhân sự: 01 người;
Hành chính - Văn thư lưu trữ: 03 người;
Kế hoạch Đầu tư: 02 người;
Tài chính Kế toán: 01 người.
2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển
- Thời gian: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2023 đến 16 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2023 .
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính. Trung tâm Quản lý Đường thủy, số 314, Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

XEM THÔNG BÁO

Tin cùng loại