• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến rạch Ông Lớn 2 phục vụ thi công công trình Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2

Danh mục: Thông báo 00:00 - 25/04/2024 Đã xem: 132
        Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 3968/TB-SGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2024 về việc hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến rạch Ông Lớn 2 phục vụ thi công công trình Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2 với phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cụ thể như sau:
        - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
        - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: Tại khu vực thi công công trình bố trí các phao cấm luồng phạm vi thi công, gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm phục vụ thi công công trình:
       (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 3968/TB-SGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2024  của  Sở Giao thông vận tải).
       https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/3968-tb-sgtvt.signed.pdf