• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo thông luồng giao thông đường thủy nôi địa tuyến rạch Dơi - sông Kinh địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 16/06/2021 Đã xem: 799
- Ngày 27/4/2021 Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 4178/TB-SGTVT về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên tuyến rạch Dơi - sông Kinh địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 02/6/2021 Trung tâm Quản lý Đường thủy gửi Sở Giao thông vận tải văn bản 1106/TTQLĐT-HTKT kiến nghị cho thông luồng trên tuyến rạch Dơi - Sông Kinh nhằm phục vụ vận tải đường thủy lưu thông qua khu vực.
- Ngày 07/6/2021 Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 5825/TB-SGTVT về việc thông báo thông luồng giao thông đường thủy nôi địa tuyến rạch Dơi - sông Kinh địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 5825/TB-SGTVT ngày 07/6/2021 của  Sở Giao thông vận tải).

Hình ảnh tuyến rạch Dơi – sông Kinh được thông luồng
(Hình 1)

(Hình 2)