• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến sông Tắc Sông Chà phục vụ thi công công trình Xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà thuộc Ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Danh mục: Thông báo 00:00 - 05/10/2022 Đã xem: 566
       Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình Xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà thuộc Ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ trên tuyến sông Tắc Sông Chà, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 10030/TB-SGTVT ngày 26/9/2022, Thông báo số 11189/ TB-SGTVT ngày 21/10/2022, Thông báo số 12303/ TB-SGTVT ngày 16/11/2022 về việc hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến sông Tắc Sông Chà với các nội dung như sau:
  • Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2022, bố trí lắp đặt 02 phao báo hiệu cấm luồng (ký hiệu C1.1.1a) có đèn tín hiệu ban đêm tại vị trí 02 đầu Tắc Sông Chà, bố trí 02 ca nô 40CV hướng dẫn giao thông 02 đầu Tắc Sông Chà (đợt 1: 25 ngày, kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2022)
  • Trong thời gian 130 ngày, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022, bố trí 02 trạm điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông: Trạm số 01 ở phía thượng lưu công trình ngay ngã ba sông Soài Rạp và Tắc Sông Chà có nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng sông Soài Rạp không lưu thông vào Tắc Sông Chà; Trạm số 02 cách công trình khoảng 200m về phía hạ lưu có nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn các phương tiện lưu thông từ hướng hạ lưu về thượng lưu và lưu thông về phía bờ trái Tắc Sông Chà. Lắp đặt 04 phao báo hiệu giới hạn phạm vi vùng nước thi công (ký hiệu B4.1) có đèn tín hiệu ban đêm tại 02 đầu công trình và giữa công trình (đợt 1: 130 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2022).
 (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 10030/TB-SGTVT ngày 26/9/2022, Thông báo số 11189/ TB-SGTVT ngày 21/10/2022, Thông báo số 12303/TB-SGTVT ngày 16/11/2022  của  Sở Giao thông vận tải)..
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-10030-tb-sgtvt-1.pdf
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/11189-tb-sgtvt.pdf
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/12303-tb-sgtvt-thang-11-2022.pdfHình ảnh phao báo hiệu cấm luồng (ký hiệu C1.1.1a) khu vực hạ lưu


Hình ảnh phao báo hiệu cấm luồng (ký hiệu C1.1.1a) khu vực thượng lưu