• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn, khu vực thi công công trình Lấp hố xói bờ trái sông Sài Gòn khu vực phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức

Danh mục: Thông báo 00:00 - 25/11/2022 Đã xem: 230
Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình Lấp hố xói bờ trái sông Sài Gòn khu vực phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 12493/TB-SGTVT ngày 21/11/2022 về việc hạn chế giao thông đường thủy lưu thông qua sông Sài Gòn khu vực công trình với các nội dung như sau:
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 28/12/2022 (dự kiến thời gian hoàn thành công trình).
  • Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công công trình, cụ thể: Bố trí 02 phao giới hạn vùng nước thi công B4.2 (bờ trái) có gắn đèn tín hiệu ban đêm theo quy định tại vị trí đầu và cuối công trình.
 (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 12493/TB-SGTVT ngày 21/11/2022 của  Sở Giao thông vận tải)
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/thong-bao-12493-sgtvt.pdf

Tin cùng loại