• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Xáng Lý Văn Mạnh, khu vực thi công công trình sửa chữa, thay thế cầu Thanh Niên, xã Bình Lợi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 16/12/2022 Đã xem: 426
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công công trình sửa chữa, thay thế cầu Thanh Niên (kết nối đường Trương Văn Đa và đường Thích Thiện Hòa), xã Bình Lợi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 13133/TB-SGTVT ngày 05/12/2022 về việc hạn chế giao thông đường thủy lưu thông qua kênh Xáng Lý Văn Mạnh khu vực công trình với các nội dung như sau:
  • Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày 06/12/2022 (dự kiến thời gian hoàn thành công trình).
  • Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công công trình, cụ thể: bố trí 02 phao báo hiệu giới hạn vùng nước phía bờ phải kênh Xáng Lý Văn Mạnh, ký hiệu B4.1, cách thượng lưu - hạ lưu khu vực thi công khoảng 100m và cách bờ tự nhiên khoảng 15m trở ra phía luồng.
 (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 13133/TB-SGTVT ngày 05/12/2022 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/thong-bao-13133-tb-sgtvt.pdf