• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Xáng Lý Văn Mạnh, khu vực thi công công trình sửa chữa cầu Láng Le - Bàu Cò, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 08/02/2023 Đã xem: 315
        Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công công trình sửa chữa cầu Láng Le - Bàu Cò, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 217/TB-SGTVT ngày 09/01/2023 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Xáng Lý Văn Mạnh, khu vực thi công công trình sửa chữa cầu Láng Le - Bàu Cò, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cụ thể như sau:
        - Thời gian thực hiện: 30 ngày (kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023).
        - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: tại lý trình K05+600, kênh Xáng Lý Văn Mạnh (kênh Xánh Ngang), xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí sửa chữa cầu Láng Le - Bàu Cò) bố trí 02 phao giới hạn vùng nước phía bờ phải kênh Xáng Lý Văn Mạnh, kí hiệu B4.1; cách khu vực thi công về phía thượng lưu khoảng 50m, về phía hạ lưu khoảng 100m và cách bờ tự nhiên khoảng 15m trở ra phía luồng.
        (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 217/TB-SGTVT ngày 09/01/2023 của  Sở Giao thông vận tải).
        https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/thong-bao-217-tb-sgtvt.pdf