• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Xáng Lý Văn Mạnh, khu vực cầu Cái Tâm, cầu Tân Nhựt, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh

Danh mục: Tin quản lý hạ tầng 00:00 - 16/04/2021 Đã xem: 215
Nhằm bảo đảm an toàn công trình cầu Cái Tâm, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên kênh Xáng Lý Văn Mạnh trong thời gian chờ khắc phục các hệ trụ phòng va bị sự cố và thi công hệ trụ chống va phía thượng, hạ lưu cầu Cái Tâm, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 3749/TB-SGTVT ngày 15/4/2021 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Xáng Lý Văn Mạnh, khu vực cầu Cái Tâm, cầu Tân Nhựt, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 3749/TB-SGTVT ngày 15/4/2021 của  Sở Giao thông vận tải) 
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-3749-sgtvt.pdf

Hình ảnh phao cấm luồng phương tiện thủy đi qua khu vực cầu Cái Tâm trên tuyến Kênh Xáng – Lý Văn Mạnh


Hình ảnh phao hướng dẫn luồng cầu Tân Nhựt
 

Tin cùng loại