• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Tẻ, địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 16/06/2021 Đã xem: 233
  • Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong thời gian thi công các công trình Duy tu, sửa chữa kè trên Kênh Tẻ, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 5660/TB-SGTVT ngày 02/6/2021 về việc hạn chế lưu thông trên kênh Tẻ thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Kiểng, Quận 7 (phía bờ trái từ Km 01+300 đến Km 01+800): thời gian hạn chế lưu thông là 120 ngày kể từ ngày 03/6/2021.
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 5660/TB-SGTVT ngày 02/6/2021 của  Sở Giao thông vận tải)

Hình ảnh phao giới hạn vùng nước phía thượng lưu

Hình ảnh phao giới hạn vùng nước phía hạ lưu

https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-5660-tb-sgtvt.pdf

Tin cùng loại