• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa: phía phía bờ trái từ Km 1+823 đến Km 2+125 trên kênh Tẻ, thuộc địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 20/12/2021 Đã xem: 391
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công các công trình trên kênh Tẻ, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 11864/TB-SGTVT ngày 03/11/2021 về việc hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Tẻ, phía bờ trái từ Km 1+823 đến Km 2+125 khu vực thi công các công trình sửa chữa kè trên Kênh Tẻ thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Kiểng, Quận 7. Thời gian dự kiến: 60 ngày (kể từ ngày 04/11/2021).
 (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 11864/TB-SGTVT ngày 03/11/2021 của  Sở Giao thông vận tải)

Hình ảnh phao giới hạn vùng nước (B4.2) phía hạ lưu


Hình ảnh phao giới hạn vùng nước (B4.2) phía thượng lưu

https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-11864-tb-sgtvt-kenh-te-km1%2B823.pdf