• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông qua thông qua kênh Tàu Hủ, khu vực phường 3, Quận 6

Danh mục: Thông báo 00:00 - 27/10/2022 Đã xem: 227
Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình Trạm bơm Phạm Phú Thứ, phường 3, Quận 6 thuộc gói thầu K thuộc Dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố, giai đoạn 2, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 10887/TB-SGTVT ngày 14/10/2022 về việc hạn chế giao thông đường thủy lưu thông qua kênh Tàu Hủ, khu vực thi công công trình Trạm bơm Phạm Phú Thứ, phường 3, Quận 6 thuộc gói thầu K thuộc Dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố, giai đoạn 2 với các nội dung như sau:
  • Thời gian thực hiện: 240 ngày, kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2022.
  • Tại khu vực thi công công trình trên có bố trí hệ thống biển báo hiệu, phao báo hiệu giới hạn đường thủy nội địa, cụ thể: Bố trí 02 phao giới hạn vùng nước ký hiệu B4.1 (bờ phải) có gắn đèn tín hiệu ban đêm theo quy định tại vị trí đầu và cuối công trình; Các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các báo hiệu đường thủy nội địa tại khu vực thi công công trình.
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 10887/TB-SGTVT ngày 14/10/2022 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/10887-tb-sgtvt.pdf