• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên sông Cần Giuộc tại Km02+600 phục vụ thi công Xây dựng cầu Ông Thìn thuộc Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 25/06/2024 Đã xem: 82
       Nhằm bảo đảm an an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công công trình Xây dựng cầu Ông Thìn thuộc Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 7794/TB-SGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên sông Cần Giuộc tại Km02+600 thuộc xã Đa Phước, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung cụ thể như sau:
       - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2025 (trong thời gian 09 tháng).
       - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: bố trí 08 phao chỉ giới hạn của luồng tàu chạy (04 phao, ký hiệu A1.1 và 04 phao, ký hiệu A1.2), cụ thể:
          + 02 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy sông Cần Giuộc, ký hiệu A1.1; cách khu vực thi công về phía thượng lưu khoảng 100m, về phía hạ lưu khoảng 100m và cách bờ tự nhiên khoảng 50m trở ra phía luồng.
          + 02 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy sông Cần Giuộc, ký hiệu A1.1; cách khu vực thi công về phía thượng lưu khoảng 300m, về phía hạ lưu khoảng 300m và cách bờ tự nhiên khoảng 50m trở ra phía luồng.
          + 02 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy sông Cần Giuộc, ký hiệu A1.2; cách khu vực thi công về phía thượng lưu khoảng 100m, về phía hạ lưu khoảng 100m và cách bờ tự nhiên khoảng 50m trở ra phía luồng.
          + 02 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy sông Cần Giuộc, ký hiệu A1.2; cách khu vực thi công về phía thượng lưu khoảng 300m, phía hạ lưu khoảng 300m và cách bờ tự nhiên khoảng 50m trở ra phía luồng.
       (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 7794/TB-SGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2024  của  Sở Giao thông vận tải)
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/7794-tb-sgtvt.signed.pdf