• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng bến thủy nội địa Vạn Phúc 1 trên sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức

Danh mục: Thông báo 00:00 - 04/10/2023 Đã xem: 87
       Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong quá trình thi công xây dựng bến thủy nội địa Vạn Phúc 1 trên sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 11602/TB-SGTVT ngày 27 tháng 9 năm 2023 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa tại khu vực thi công công trình trên sông Sài Gòn (từ km thứ 31+975 đến km thứ 32+075) với nội dung cụ thể như sau:
       - Thời gian thực hiện: 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023.
       - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: bố trí các phao giới hạn vùng nước phía bên trái của luồng tàu chạy ký hiệu (B4.2) (có gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm)
      (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 11602/TB-SGTVT ngày 27 tháng 9 năm 2023 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/th%C3%B4ng-bao-11602-tb-sgtvt.signed.pdf