• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công Nhịp N3, trụ T2, T3 thuộc công trình sửa chữa cầu Thị Nghè 1 trên rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè:

Danh mục: Thông báo 00:00 - 28/09/2023 Đã xem: 60
     Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 11534/TB-SGTVT ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè (khu vực cầu Thị Nghè 1) khu vực Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ tổ chức thi Nhịp N3, trụ T2, T3 thuộc công trình sửa chữa cầu Thị Nghè 1. Khu vực thi công công trình cấm đoạn luồng tại cầu Thị Nghè 1 trên rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tại km 01 + 200 đến km 01 + 400, phía thượng, hạ lưu cầu Thị Nghè 1 với nội dung cụ thể như sau:
     - Thời gian thực hiện: 06 ngày (kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023).
     - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: Lắp đặt 02 phao báo hiệu cấm đi qua ký hiệu C.1.1.1.a tại hai phía thượng lưu và hạ lưu khu vực thi công công trình. Vị trí phao báo hiệu nằm giữ luồng và cách khu vực thi công cụ thể như sau: Phao hiệu phía thượng lưu cầu: Cách cầu khoảng 20m; Phao hiệu phía hạ lưu cầu: Cách cầu khoảng 100m.
 (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 115342/TB-SGTVT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/11534-tb-sgtvt.signed.pdf