• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc xuất - Cần Thạnh trên sông Dinh Bà 2, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 10/06/2024 Đã xem: 55
     Nhằm bảo đảm an an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc xuất - Cần Thạnh trên sông Dinh Bà 2, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 7341/TB-SGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông tại Km 04+580 trên sông Dinh Bà 2, với nội dung cụ thể như sau:
     - Thời gian thực hiện: 180 ngày (kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến 10 tháng 12 năm 2024).
     - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: bố trí 02 phao báo hiệu giới hạn vùng nước phía bên phải của luồng chạy tàu ký hiệu (B4.1) (có gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm).
     (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 7341/TB-SGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/7341-tb-sgtvt.signed.pdf