• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa (khu vực ngã ba sông Rạch Lá từ nhà ông Nguyễn Văn Năm đến nhà ông Phạm Văn Dũng)

Danh mục: Thông báo 00:00 - 28/09/2023 Đã xem: 151
     Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 9457/TB-SGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2023 về việc hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến Rạch Lá khu vực thi công công trình Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa (khu vực ngã ba sông Rạch Lá từ nhà ông Nguyễn Văn Năm đến nhà ông Phạm Văn Dũng) với nội dung cụ thể như sau:
     - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2023.
     - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy:
        + Trên kênh Bà Tổng: Bố trí lắp đặt 01 phao báo hiệu cách khu vực thi công (đầu tuyến kè) khoảng 40m về phía hạ lưu, cách mép bờ tự nhiên khoảng 40m trở ra phía luồng.
        + Trên sông Tắc Ông Nghĩa: Bố trí lắp đặt 02 phao báo hiệu, trong đó:
           * 01 phao báo hiệu cách ngã ba kênh Bà Tổng - sông Tắc Ông Nghĩa 65m về phía thượng lưu (tại Km0+065 sông Tắc Ông Nghĩa), cách mép bờ tự nhiên khoảng 40m trở ra phía luồng.
           * 01 phao báo hiệu đặt cách khu vực thi công (cuối tuyến kè) khoảng 30m về phía thượng lưu, cách mép bờ tự nhiên khoảng 40m trở ra phía luồng.
  (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 9457/TB-SGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2023 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/QLCL/9457-tb-sgtvt.signed.pdf