• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông trên tuyến rạch Tân – Bông Giếng Lớn, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Tin quản lý hạ tầng 00:00 - 18/03/2021 Đã xem: 1307

       Nhằm bảo đảm điều kiện an toàn khi tổ chức thi công công trình Xây dựng mới cầu Bà Đua, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 1932/TB-SGTVT ngày 05/3/2021 về việc hạn chế lưu thông trên tuyến rạch Tân – Bông Giếng Lớn, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ: thời gian dự kiến là 270 ngày kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 1932/TB-SGTVT ngày 05/3/2021 của Sở Giao thông vận tải)
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-1932-s%E1%BB%9F-gtvt.pdf