• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thảo luận về Luật số 62/2020/QH 14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Danh mục: Tin quản lý hạ tầng 00:00 - 28/09/2020 Đã xem: 956
Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Quản lý đường thủy tổ chức buổi thảo luận về Luật số 62/2020/QH 14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Tham dự buổi thảo luận có các phòng thuộc Trung tâm Quản lý đường thủy: Phòng Quản lý hạ tầng – Kỹ thuật chất lượng, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Kế hoạch, Phòng Quản lý Bảo trì.
Trong buổi thảo luận, các phòng thống nhất những điểm mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật 62/2020/QH14 so với Luật 50/2014/QH13 để cùng hiểu rõ và áp dụng đúng quy định pháp luật.