• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Lễ Gắn biển công trình sửa chữa kè Kinh Tẻ khu vực Trạm cảnh sát Vàm Sát là công trình trọng điểm thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Danh mục: Công đoàn 00:00 - 20/03/2023 Đã xem: 113
Thực hiện Kế hoạch số 1414/KH-SGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Kế hoạch số 216/KH-CĐS ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Sở Giao thông vận tải về phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Được sự chấp thuận của Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Thường vụ Công đoàn Sở GTVT, Đảng uỷ Trung tâm QLĐT. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chính quyền Trung tâm Quản lý Đường thủy tổ chức Lễ gắn biển công trình sửa chữa kè Kinh Tẻ khu vực Trạm cảnh sát Vàm Sát là công trình trọng điểm thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH