• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022; SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY, NHIỆM KỲ 2020-2025; SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Danh mục: Công đoàn 00:00 - 22/03/2023 Đã xem: 66

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Đảng uỷ Trung tâm Quản lý Đường thuỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý Đường thủy nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Trung tâm và những hạn chế còn tồn tại cần phải khắc phục, định hướng các hoạt động trong công tác trong thời gian tới. Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí:

- Đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở GTVT

- Đồng chí Trương Nhựt Hương, UV.BTV Đảng ủy Sở, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở;

- Đồng chí Dương Xuân Sơn, UV.BCH Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở.

- Đồng chí Nguyễn Văn Long, UV.BCH Đảng bộ Sở, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở;

- Đồng chí Đặng Thế Trung, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Sở

- Đồng chí: Phạm Ngọc Dũng, UV.BCH Đảng bộ Sở, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy

Củng toàn thể các đồng chí đại diện Công Đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở, các Ban Đảng ủy Sở GTVT, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm , thành viên Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Quản lý Đường thủy.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH