• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Danh mục: Công đoàn 00:00 - 03/07/2020 Đã xem: 679

 Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội nghị có: Đ/c Phan Công Bằng - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT; Đ/c Nguyễn Đức- UV BTV, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Sở GTVT; Đ/c Dương Xuân Sơn –UVBCH, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT; Đ/c Trần Quang Triệu- Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở GTVT; Đ/c Nguyễn Văn Long- Bí thư Đoàn thanh niên Sở GTVT cùng toàn thể 49 đảng viên Trung tâm Quản lý Đường thủy.


Đoàn chủ tich đại hội
Đại hội đã đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế và đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ban Chấp hành đảng bộ cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu ra được nhân sự tham gia Ban Chấp hành đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí,  bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, UBKT và chủ nhiệm UBKT đảng ủy. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra được Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025