• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 07/10/2021 Đã xem: 249
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phòng, chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Nhằm chung tay dẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn Trung tâm Quản lý Đường thủy tích cực tham gia hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH