• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa và trao tặng 200 áo phao cứu sinh cho Hợp tác xã đò khách Phước Bình Mỹ tại bến khách ngang sông Chùa Hội Sơn - Chùa Phước Long, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 22/08/2022 Đã xem: 346
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố năm 2022 trên cở sở chức năng nhiệm vụ được giao và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố. Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Quản lý Đường thủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và mạnh thường quân đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa và trao tặng 200 áo phao cứu sinh cho Hợp tác xã đò khách Phước Bình Mỹ tại bến khách ngang sông Chùa Hội Sơn - Chùa Phước Long, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức