• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tuyên truyền Phòng chống dịch Covid-19 tại bến khách ngang sông Bến Đá, Phường 7, Phường 16, Quận 8

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 07/10/2021 Đã xem: 449
Chi Đoàn Trung tâm Quản lý Đường thuỷ phối hợp với Trạm Quản lý Đường thuỷ số 1 thực hiện tuyên truyền Phòng chống dịch Covid-19 và trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại bến khách ngang sông Bến Đá, phường 7, phường 16, Quận 8.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH