• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Trao tặng phao cứu sinh cho bến KNS Bình Lợi và cặp phao cho học sinh đi đò tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 05/10/2022 Đã xem: 360
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố năm 2022 trên cở sở chức năng nhiệm vụ được giao và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố. Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Quản lý Đường thủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và trao tặng phao cứu sinh cho bến KNS Bình Lợi và cặp phao cho học sinh đi đò, cụ thể:
- Đối tượng trao tặng: Bến khách ngang sông Bình Lợi; học sinh đi đò của các trường Tiểu học Bình Lợi, trung học cơ sở Gò Xoài, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh.
- Vật phẩm trao tặng gồm:
+ Áo phao: 40 cái (Bến KNS Bình Lợi).
+ Khẩu trang: 5000 cái (Bến KNS Bình Lợi).
+ Số lượng cặp phao, ba lô phao: 106 cái (106 học sinh đi đò).
- Địa điểm: bến khách ngang sông Bình Lợi, xã Bình lợi, huyện Bình Chánh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH