• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Quản lý Đường thủy

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 19/04/2024 Đã xem: 171
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ Công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Quản lý Đường thủy 
Quyết định số 109/QĐ-TTQLÐT ngày 17/04/2024 của Trung tâm Quản lý Đường thuỷ