• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa, kết hợp hướng dẫn thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 31/07/2023 Đã xem: 148
Nhằm Tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ phương tiện và người tham gia giao thông chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa; hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các qui định có liên quan đến an toàn kỹ thuật phương tiện thủy và các quy định về thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa; xây dựng văn hoá giao thông gắn với bình yên sông nước. Ngày 27 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an TP. Hồ Chí Minh (PC08B), Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông đường thuỷ, các văn bản pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, kết hợp hướng dẫn thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, với các nội dung:
- Tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 139/2021/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
- Tuyên truyền và hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa theo quy định.
- Tuyên truyền hướng dẫn các bến khách ngang sông thực hiện Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 15/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận chuyển hành khách ngang sông.
- Thực hiện đăng kiểm cho những phương tiện đủ điều kiện đảm bảo an toàn kỹ thuật.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng Phòng Đăng ký - Đăng kiểm phương tiện thuỷ tuyên truyền và hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa theo quy định
Ông Phan Phương Tuấn, đại diện Chi đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý Đường thủy tuyên truyền hướng dẫn các bến khách ngang sông thực hiện Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 15/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận chuyển hành khách ngang sông 
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đoàn Sở GTVT và Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy tặng áo phao cho người dân là chủ các ghe, thuyền
Phòng Đăng ký - Đăng kiểm phương tiện thuỷ thực hiện đăng kiểm cho những phương tiện đủ điều kiện đảm bảo an toàn kỹ thuật