• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thăm và tặng quà hai gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 11/04/2021 Đã xem: 393
Chi đoàn Trung tâm Quản lý Đường thủy tổ chức thăm và tặng quà hai gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Lợi, huyện Bình Chán


+Gia đình bà Lê Thị Tốt, có chồng là liệt sĩ.

+ GIa đình bà Trần Ngọc Tám, từng là người nuôi giấu chiến sỹ cách mạng, giao liên cho cách mạng và từng bị địch bắt, tù đày, bị tra tấn dã man tại nhà tù Thủ Đức trong suốt 4 năm .