• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 (điều chỉnh lần 3)

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 28/11/2023 Đã xem: 129
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ thông báo công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 (điều chỉnh lần 3)
Quyết định số 489/QĐ-TTQLĐT ngày 20 tháng 11 năm 2023