• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế duy tu giao thông (duy tu đường thuỷ)

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 25/06/2024 Đã xem: 59
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế duy tu giao  thông (duy tu đường thuỷ)
Quyết định số 206/QĐ-TTQLĐT ngày 18/06/2024