• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Điều chỉnh lần 1)

Danh mục: Thông báo công khai 00:00 - 16/05/2024 Đã xem: 186
Trung tâm Quản lý Đường thuỷ công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Điều chỉnh lần 1)
Quyết định số 140/QĐ-TTQLÐT ngày 16/05/2024 của Trung tâm Quản lý Đường thuỷ