• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tin hay Báo Đài

Máy vớt rác chạy trên nước, gom 40 tấn trong 8 giờ, vốn đầu tư 20 tỷ đồng giúp giảm sức người, được chạy thử trên sông Vàm Thuật, quận 12, ngày 9/10.